Zawartość kursu
Mechanizmy, urządzenia i instalacje na statkach o napędzie mechanicznym
0/3
Przewodnik po śródlądowych drogach wodnych w Polsce
0/1
STERMOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
About Lesson

POJEDYNCZY STATEK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM LUB ZESTAW PCHANY,
o szerokości do 12 metrów i długości do 110 metrów.

 

Oznakowanie dzienne: brak
Oznakowanie w nocy:

  • światła burtowe 112,5°;
  • rufowe 135°,
  • światło masztowe 225°.

 

Światło masztowe umieszczone w przedniej części statku, w jego osi, na wysokości co najmniej 6 m, przy czym wysokość ta może zostać obniżona przy zastosowaniu światła jasnego, jednak nie poniżej płaszczyzny świateł burtowych,
 

Światła burtowe umieszczone na jednakowej wysokości, w jednej linii prostopadłej do osi statku oraz co najmniej o 1 m poniżej światła masztowego i nie przed tym światłem; światła burtowe powinny być zasłonięte od strony wewnętrznej statku, tak aby zielone światło nie było widoczne z lewej burty, a światło czerwone – z prawej burty statku,

 

Światło rufowe umieszczone w rufowej części statku, w jego osi i na takiej wysokości, aby było dobrze widoczne dla statku znajdującego się za jego rufą.

 

Rysunek poglądowy:

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono znak dzienny oraz widok układu świateł z różnej perspektywy – forma egzaminacyjna:

 

 

 

 

 


 

POJEDYNCZY STATEK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM
długości powyżej 110 metrów.

Oznakowanie dzienne: brak
Oznakowanie w nocy:

  • światła burtowe 112,5°;
  • rufowe 135°,
  • dwa światła masztowe 225° umieszczone na różnych poziomach.

 

Pojedynczy statek o napędzie mechanicznym może pokazywać drugie światło masztowe umieszczone w osi statku co najmniej 3 m nad pierwszym światłem oraz za tym światłem, w taki sposób, aby pozioma odległość między tymi światłami wynosiła więcej, niż wynosi trzykrotna wysokość położenia drugiego światła. Pojedyncze statki o napędzie mechanicznym, których długość przekracza 110 m, powinny pokazywać to drugie światło masztowe.

 

Rysunek poglądowy:

 

Poniżej przedstawiono znak dzienny oraz widok układu świateł z różnej perspektywy – forma egzaminacyjna:

 

 

 

 


 

STATEK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM
który czasowo porusza się za statkiem udzielającym pomocy holowniczej.

Oznakowanie dzienne: żółta kula umieszczona w takim miejscu i na takiej wysokości, aby była widoczna ze wszystkich stron.

Kula nie powinna być zabrudzona ani wyblakła

Średnica kuli powinna być większa niż 0,6m.

 

Oznakowanie w nocy:

  • światła burtowe 112,5°;
  • rufowe 135°,
  • światło masztowe 225°.

 

 

 

0% Ukończono

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem