0

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - pytania 51-100

1 / 50

Oparzenie I° charakteryzuje się:

2 / 50

Oparzenie II° charakteryzuje się:

3 / 50

Oparzenie III° charakteryzuje się:

4 / 50

Hipertermia to stan w którym występuje:

5 / 50

Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:

6 / 50

5 letnie dziecko w trakcie zabawy w ogrodzie zostało ukąszone wielokrotnie przez pszczoły. Należy natychmiast:

7 / 50

Hipoksja to stan w którym:

8 / 50

Hipotonia ortostatyczna to stan w którym:

9 / 50

W masywnych krwotokach (duża utrata krwi w krótkim czasie), w pierwszej fazie spodziewamy się u poszkodowanego:
1. zaburzeń świadomości;
2. przyśpieszonego tętna;
3. zaczerwienienia skóry;
4. sinicy twarzy.

10 / 50

Przy oparzeniach elektrycznych najbardziej zagrażające dla poszkodowanego są:

11 / 50

Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1. schładzanie bieżącą wodą co najmniej 10 min. lub do ustąpienia bólu lub zastosowanie
hydrożelu bezpośrednio na oparzenie.
2. zdjęcie biżuterii z palców i nadgarstków.
3. okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu suchym jałowym opatrunkiem.

12 / 50

U nieprzytomnego poszkodowanego, po upadku ze schodów, bez krwotoków zewnętrznych, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym oddechem i tętnem, działania pilne należy wykonać
w następującej kolejności:
1. tlenoterapia (jeżeli są wskazania).
2. odkażenie rany.
3. ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, ocena oddechu.
4. ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej.
5. założenie opatrunku osłaniającego.

13 / 50

Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:

14 / 50

Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:

15 / 50

W krwotoku tętniczym przedramienia, który nie zmniejsza się po zaopatrzeniu opatrunkiem uciskowym założonym w miejscu krwawienia, należy rozważyć następujące postępowanie:
1. ułożeniem poszkodowanego płasko oraz umieszczenie kończyny powyżej poziomu serca.
2. wzmocnienie ucisku poprzez owinięcie opatrunku dodatkowymi zwojami bandaża.
3. zdjęcie już założonego opatrunku i ponowne założenie grubszego opatrunku.
4. założenie opaski zaciskowej na przedramieniu 5-7 cm powyżej miejsca krwawienia.
5. założenie drugiej opaski zaciskowej na ramieniu jeżeli pierwsza jest nieskuteczna.

16 / 50

Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:
1. tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej.
2. podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych.
3. aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy
zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę.
4. tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu.
5. zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.

17 / 50

U poszkodowanego w wyniku wypadku, stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie życia poszkodowanego:

18 / 50

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwawienie z uszu u poszkodowanego po urazie:

19 / 50

Krwotok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności :

20 / 50

W przypadku krwotoku u poszkodowanego w pierwszej fazie występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:

21 / 50

W trakcie udzielania pomocy w przypadku oparzenia, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Zaletami zastosowania opatrunku hydrożelowego są:

22 / 50

W wyniku zdarzenia drogowego poszkodowany leży na ulicy. Stwierdzasz ranę tłuczoną głowy,złamanie kości obu podudzi na tej samej wysokości oraz stłuczenie barku. Jeden ze stojących obok
samochodów ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną doznanych obrażeń jest:

23 / 50

Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:

24 / 50

U poszkodowanego po urazie głowy z ucha wycieka powoli różowo podbarwiony płyn. Podaj właściwy sposób postępowania:

25 / 50

Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:

26 / 50

Poszkodowany siedzi w rozbitym samochodzie, jest blady, spocony, ma przyśpieszony oddech, złamania zamknięte obu kończyn dolnych na różnych wysokościach oraz zaburzenia świadomości.
Podaj prawidłowy sposób postępowania przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego:

27 / 50

Wskaż prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku
wypadku samochodowego:

28 / 50

Kołnierz ortopedyczny służy do:

29 / 50

U poszkodowanego z rozległą raną powłok i obrażeniami narządów jamy brzusznej ratownik powinien:

30 / 50

Spośród wymienionych czynności, do zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników, nie należy:

31 / 50

W masywnych krwotokach (duża utrata krwi w krótkim czasie) w pierwszej fazie, spodziewamy się u poszkodowanego:

32 / 50

W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:

33 / 50

Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:

34 / 50

W razie zwichnięcia stawu należy:

35 / 50

W przypadku braku szyn Kramera, jedną z możliwych alternatyw zabezpieczenia złamanego podudzia będzie:

36 / 50

Uszkodzoną kończynę górną możesz unieruchomić:

37 / 50

Leżącego poszkodowanego po urazie kręgosłupa ratownik wyposażony w sprzęt medyczny:

38 / 50

Podejrzewasz uraz kręgosłupa w przypadku, gdy:

39 / 50

Opatrunek uciskowy stosuje się:

40 / 50

W przypadku rozpoznania wstrząsu hipowolemicznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje:

41 / 50

W postępowaniu przeciwwstrząsowym najważniejsze jest:

42 / 50

Podczas ewakuacji poszkodowanego na noszach - desce, powinny być spełnione określone warunki. Wskaż wśród niżej wymienionych stwierdzeń błędne:

43 / 50

Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:

44 / 50

Dla ratownika różnica pomiędzy transportem a ewakuacją polega na tym, że:

45 / 50

Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa „czerwona" to grupa o najwyższym priorytecie:

46 / 50

Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:

47 / 50

Umieszczona w planie ratowniczym procedura dysponowania danego podmiotu ratowniczego oparta powinna być głównie na:
1. odległości miejsca stacjonowania podmiotu od miejsca zdarzenia;
2. przynależności administracyjnej miejsca zdarzenia;
3. teoretycznym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia;
4. rodzaju zdarzenia;
5. aktualnym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia.

48 / 50

Poszkodowany wydolny krążeniowo i oddechowo z zamkniętym złamaniem podudzi, u którego po kilkunastu minutach po segregacji pierwotnej rozwinęły się objawy wstrząsu, należy do grupy:

49 / 50

W założeniach taktycznych ratownictwa medycznego w zdarzeniach na drogach, wykonanie dostępu oznacza:

50 / 50

Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:

Twoje punkty

Średni wynik to 0%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem