2

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - pytania 201-250

1 / 50

Które ze stwierdzeń odnoszących się do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u nieprzytomnej osoby dorosłej z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym są prawdziwe?
1. przed rozpoczęciem podawania oddechów ratowniczych należy podjąć próbę usunięcia
palcem z jamy ustnej niewidocznych ciał obcych.
2. należy rozpocząć RKO od 30 uciśnięć klatki piersiowej bezzwłocznie jak tylko
poszkodowany przestanie odpowiadać lub straci przytomność.
3. należy sprawdzić zawartość jamy ustnej w poszukiwaniu ciała obcego przed rozpoczęciem
wykonywania oddechów ratowniczych.
4. należy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej tylko w sytuacji braku tętna na tętnicy szyjnej.
5. uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze należy prowadzić w sekwencji 30:2.

2 / 50

Miejsce uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo- oddechowej to:

3 / 50

Odgłos bulgotania u nieprzytomnej osoby leżącej na plecach jest charakterystyczny dla wystąpienia częściowej niedrożności dróg oddechowych na skutek:

4 / 50

Odgłos charczenia (chrapania) u nieprzytomnej osoby leżącej na plecach jest charakterystyczny dla wystąpienia częściowej niedrożności dróg oddechowych na skutek:

5 / 50

Odgłos świstu lub stridoru u 4-letniego dziecka może wskazywać na częściową niedrożność dróg oddechowych spowodowaną:

6 / 50

Podczas oceny czynności życiowych u 8-miesięcznego dziecka badanie tętna wykonasz na:

7 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników u 8-miesięcznego dziecka stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:

8 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników u 6 letniego dziecka stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:

9 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:

10 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, u którego zaraz po urodzeniu (świeżorodek) nie stwierdzono oznak życia, stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:

11 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 6-letniego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać z częstotliwością:

12 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników u 7-miesięcznego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać:

13 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników u 8-miesięcznego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać:

14 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 8-miesięcznego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać na głębokość:

15 / 50

Aby rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia u osoby dorosłej, która jest głęboko nieprzytomna konieczne jest stwierdzenie:

16 / 50

Udzielasz pomocy dorosłej osobie potrąconej przez samochód osobowy. Ofiara leży na plecach, jest głęboko nieprzytomna, a ty utrzymujesz drożność dróg oddechowych metodą wysunięcia żuchwy. W pewnym momencie poszkodowany zaczyna wymiotować. Prawidłowe postępowanie w pierwszej kolejności będzie polegało na:

17 / 50

Udzielasz pomocy dorosłej osobie, która jest nieprzytomna, oddycha płytko, wolno i nieregularnie. W pewnym momencie doszło do zatrzymania oddechu, tętno na tętnicy szyjnej jest wyczuwalne. Z jaką częstotliwością będziesz prowadził wentylację zastępczą za pomocą worka samorozprężalnego i maski twarzowej?

18 / 50

Udzielasz pomocy kobiecie w zaawansowanej ciąży, która nagle osunęła się na ziemię, jest nieprzytomna, oddycha prawidłowo z częstością 15 razy na minutę. W tej sytuacji najwłaściwsze będzie ułożenie pacjentki w pozycji:

19 / 50

W przypadku 2-letniego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego nie może nabrać powietrza, straciło przytomność i upadło na ziemię, prawidłowe postępowanie polega na:

20 / 50

W przypadku 2-letniego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem, jest przytomne, głośno kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:

21 / 50

W przypadku 2-letniego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem, jest przytomne, nie może nabrać powietrza, bezgłośnie kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:

22 / 50

W przypadku 6-miesięcznego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego nie może nabrać powietrza, straciło przytomność, jest wiotkie, prawidłowe postępowanie polega na:

23 / 50

W przypadku 6-miesięcznego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem, jest przytomne, głośno kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:

24 / 50

W przypadku 6-miesięcznego dziecka, które podczas jedzenia zakrztusiło się pokarmem, jest przytomne, nie może nabrać powietrza, bezgłośnie kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:

25 / 50

W przypadku dorosłej osoby, która podczas jedzenia zakrztusiła się pokarmem i pomimo prób usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych nie może nabrać powietrza, straciła przytomność i upadła na ziemię, prawidłowe postępowanie polega na:

26 / 50

W przypadku dorosłej osoby, która podczas jedzenia zakrztusiła się pokarmem, jest przytomna i głośno kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:

27 / 50

W przypadku dorosłej osoby, która podczas jedzenia zakrztusiła się pokarmem, jest przytomna, nie może nabrać powietrza, bezgłośnie kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:

28 / 50

W przypadku kobiety będącej w 8 miesiącu ciąży, która podczas jedzenia zakrztusiła się pokarmem, jest przytomna, nie może nabrać powietrza, bezgłośnie kaszle, prawidłowe postępowanie polega na:

29 / 50

W trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety w zaawansowanej ciąży, aby zmniejszyć ucisk macicy na aortę i żyłę główną dolną zaleca się:

30 / 50

W trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas uciskania klatki piersiowej doszło do złamania żeber. Właściwe postępowanie polega na:

31 / 50

Wybierając odpowiedni rozmiar rurki ustno-gardłowej należy kierować się:

32 / 50

Zgodnie z wytycznymi ERC termin dziecko dotyczy osób:

33 / 50

Zastosowanie rurki ustno-gardłowej w celu utrzymania drożności dróg oddechowych jest wskazane u osoby:

34 / 50

Defibrylację, przy pomocy AED, wykonuje się w:

35 / 50

Krwawiącą ranę kłutą klatki piersiowej zabezpieczysz:

36 / 50

Opatrunek hemostatyczny stosuje się gdy:

37 / 50

Właściwy rozmiar maski krtaniowej dobiera się na podstawie:

38 / 50

Prawidłowy rozmiar rurki krtaniowej (dotyczy rozmiarów 5, 4, 3) dobiera się na podstawie:

39 / 50

Odma opłucnowa może występować w następujących postaciach:

40 / 50

Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jednego ratownikau 6-miesięcznego dziecka stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:

41 / 50

Zgodnie z wytycznymi ERC termin niemowlę dotyczy osób:

42 / 50

Zgodnie z wytycznymi ERC termin noworodek dotyczy osób:

43 / 50

Zgodnie z wytycznymi ERC termin „świeżorodek" dotyczy osób:

44 / 50

Wykonując defibrylacje u kobiety w zaawansowanej ciąży, należy pamiętać aby:

45 / 50

Dla dziecka powyżej pierwszego roku życia chcąc użyć AED należy:

46 / 50

Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych stosowane dla osoby poszkodowanej mogące być zastosowane przez ratownika kpp to:

47 / 50

Typowe objawy udaru to:

48 / 50

Najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych jest/ są:

49 / 50

Najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego zatrzymania krążenia u dzieci jest/ są:

50 / 50

Algorytm resuscytacji osoby dorosłej rozpoczniesz od próby wykonania 5 oddechów ratowniczych w sytuacji rozpoznanego:

Twoje punkty

The average score is 51%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem