0

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - pytania 151-200

1 / 50

Szybkie badanie urazowe poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być przeprowadzone:

2 / 50

Badanie szyi chorego z obrażeniami pourazowymi nie obejmuje:

3 / 50

Po wykonaniu szybkiego badania urazowego i założeniu ewentualnych opatrunków można:

4 / 50

Wypełnione żyły szyjne mogą sugerować np.:

5 / 50

Po założeniu kołnierza ortopedycznego osobie nieprzytomnej z cechami urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym:

6 / 50

Jeśli podczas próby stabilizacji kręgosłupa szyjnego występują opory lub bolesność, to:

7 / 50

Jeśli podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi głowy zauważysz wyciekające płyny z uszu i nosa, to:

8 / 50

Nawrót kapilarny badamy uciskając:

9 / 50

Podczas badania poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi klatki piersiowej należy go:

10 / 50

Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi brzucha szukamy:

11 / 50

Podczas badania poszkodowanego leżącego na wznak z obrażeniami pourazowymi, plecy powinno zbadać się, gdy:

12 / 50

Podczas wykonywania defibrylacji:

13 / 50

Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:

14 / 50

Elektrody AED:

15 / 50

W strefie przeprowadzania defibrylacji:

16 / 50

Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:

17 / 50

W trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego po pomyślnym wykonaniu defibrylacji i powrocie oznak krążenia u poszkodowanego:

18 / 50

Asystolia to:

19 / 50

Elektrody AED umieszczamy:

20 / 50

Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:

21 / 50

Wskaż, co nie jest zabronione podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu:

22 / 50

Wskaż, co jest zabronione podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu:

23 / 50

U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:

24 / 50

Od udzielających wsparcia psychicznego poszkodowany oczekuje:

25 / 50

Podchodząc do poszkodowanego pozostającego po wypadku w pojeździe ratownik powinien:

26 / 50

Po przybyciu na miejsce zdarzenia ekipy ratunkowej następuje rozpoznanie, które ma na celu:

27 / 50

W badaniu wstępnym osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:

28 / 50

Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:

29 / 50

Podczas wykonywania defibrylacji należy:

30 / 50

Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno:

31 / 50

Najczęstsze objawy występujące w przypadku występowania odmy opłucnowej to:

32 / 50

W przypadku złamania podudzia but zdejmujemy:

33 / 50

Przy przepływie 15 l/min zawartość butli o pojemności 2,7 litra wypełnionej tlenem sprężonym do 150 atmosfer wystarczy na:

34 / 50

Rana kłuta brzucha:

35 / 50

U poszkodowanego nieprzytomnego w przypadku niedrożności nosa zastępczą wentylację prowadzimy:

36 / 50

Skręcenie stawu skokowego:

37 / 50

Złamanie otwarte:

38 / 50

Gdy poszkodowany niedosłyszy:

39 / 50

Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:

40 / 50

Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:

41 / 50

Jaka jest prawidłowa kolejność czynności niezbędnych do skutecznej resuscytacji osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia według koncepcji zwanej „łańcuchem przeżycia"?
1. wczesna defibrylacja.
2. wczesne wezwanie pomocy.
3. wczesne rozpoczęcie RKO.
4. opieka poresuscytacyjna.
5. wczesne rozpoznanie Jaka jest prawidłowa kolejność czynności niezbędnych do skutecznej resuscytacji osób,
u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia według koncepcji zwanej „łańcuchem
przeżycia"?
1. wczesna defibrylacja.
2. wczesne wezwanie pomocy.
3. wczesne rozpoczęcie RKO.
4. opieka poresuscytacyjna.
5. wczesne rozpoznanie

42 / 50

Jeśli podczas oceny czynności życiowych masz wątpliwości czy doszło do zatrzymania krążenia powinieneś:

43 / 50

Którą z bezprzyrządowych metod udrażniania dróg oddechowych zastosujesz w pierwszej kolejności u osoby z podejrzeniem urazu szyjnego odcinka rdzenia kręgowego?

44 / 50

Która z poniższych czynności zabezpiecza dolne drogi oddechowe przed zachłyśnięciem treścią płynną?

45 / 50

Która z poniższych metod tlenoterapii zapewnia uzyskanie około 85% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej?

46 / 50

Które z poniższych działań dotyczących prowadzenia wentylacji zastępczej u osoby dorosłej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej negatywnie wpływają na jej skuteczność?

47 / 50

Które z poniższych działań negatywnie wpływa na efektywność uciśnięć klatki piersiowej obniżając skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

48 / 50

Które z poniższych objawów występujących u osoby dorosłej, która w trakcie jedzenia zakrztusiła się pokarmem, są charakterystyczne dla ciężkiej niedrożności dróg oddechowych?
1. bezgłośny kaszel.
2. głośny kaszel.
3. niemożność oddychania.
4. postępująca utrata przytomności.
5. możliwość swobodnego mówienia.

49 / 50

Które z poniższych objawów występujących u dziecka, które w trakcie jedzenia zakrztusiło się pokarmem, są charakterystyczne dla łagodnej niedrożności dróg oddechowych?
1. bezgłośny kaszel.
2. głośny kaszel.
3. sinica.
4. możliwość nabrania powietrza przed kaszlem.
5. głośny płacz.

50 / 50

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących użycia rurki ustno-gardłowej jest nieprawdziwe?

Twoje punkty

Średni wynik to 0%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem