23

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - pytania 1-50

1 / 50

Jedną z przyczyn wstrząsu hipowolemicznego jest:

2 / 50

Osobę poszkodowaną zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią „NRC". Należy ja ułożyć:

3 / 50

Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu poszkodowanego:

4 / 50

Niepokój, szybki oddech, brak wyczuwalnego tętna na tętnicy promieniowej, nawrót kapilarny >2sek, bladość powłok skórnych, zimny pot. Te objawy mogą być oznaką:

5 / 50

Czas nawrotu kapilarnego (CRT - capillary refill time)

6 / 50

Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy:

7 / 50

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące napadu drgawkowego:

8 / 50

Drgawki mogą występować przy:

9 / 50

Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące występowania śpiączki u chorego na cukrzycę:

10 / 50

U osoby, która jest nieprzytomna, śpiączkę cukrzycową możesz podejrzewać na podstawie:

11 / 50

Hipoglikemia to stan:

12 / 50

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące powikłań dotyczących cukrzycy:

13 / 50

Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 55 lat.
Co robisz?

14 / 50

W autobusie siedzi mężczyzna, skarżący się na piekący ból w kl. piersiowej, jest blady
i spocony, oddycha szybko. Jakie będzie Twoje działanie?

15 / 50

U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty
przytomności i osunięcia na podłogę. Co robisz?

16 / 50

U nieprzytomnej osoby dorosłej brak oddechu stanowi podstawę do podjęcia resuscytacji
w schemacie:

17 / 50

Do często spotykanych objawów zawału mięśnia sercowego należą:

18 / 50

Częstym powikłaniem uciśnięć klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia, jest:

19 / 50

Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:

20 / 50

Oddechu zastępczego metodą usta - usta nie wolno wykonywać gdy:

21 / 50

Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego (możliwy wyczuwalny zapach gorzkich migdałów), który ma ślady wymiocin na ustach możemy:

22 / 50

Najczęstszą przyczyną zgonu u osób, które uległy zatruciu substancjami wpływającymi na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego jest:

23 / 50

W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:

24 / 50

Wskaż prawidłową kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience w której jest piecyk gazowy:

1. wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience.
2. ocenisz czynności życiowe.
3. wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia.
4. wezwiesz Zespół Ratownictwa Medycznego i straż pożarną następnie udzielisz pomocy w razie
potrzeby.
5. opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.

25 / 50

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące informacji o tlenku węgla:

26 / 50

Po wyjściu z kąpieli z łazienki w której jest piecyk gazowy, osoba zgłasza nudności oraz zawroty głowy, zaczyna wymiotować. Jakie jest Twoje postępowanie?

27 / 50

Pulsoksymetria jako metoda pomiarowa do czego jest wykorzystywana??

28 / 50

Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:

29 / 50

Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:

30 / 50

Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:

31 / 50

Wskaż zdanie prawdziwe:

32 / 50

Ratując osobę podtopioną w wodzie o niskiej temperaturze należy pamiętać że:

33 / 50

W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

34 / 50

Stosując regułę „9" można ustalić, że oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi następujący procent powierzchni całego ciała:

35 / 50

Powierzchnia dłoni u dorosłego (reguła dłoni) to:

36 / 50

Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy:

37 / 50

Oparzenie ciężkie to:

38 / 50

Wskaż pierwszą czynność przy poszkodowanym porażeniem prądem po odłączeniu źródła napięcia:

39 / 50

O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym mogą świadczyć następujące objawy:

40 / 50

Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?

41 / 50

Brak odczuwania bólu w miejscu urazu, stwierdzisz przy oparzeniach:

42 / 50

Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem
w okolicy twarzy. Wskaż poprawną kolejność postępowania:
1. opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji.
2. starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu.
3. usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia.
4. delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną.
5. zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody

43 / 50

Wskaż prawidłową sekwencję postępowania z osobą nieprzytomną z objawami
hipotermii:
1. przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjęcie mokrego ubrania.
2. podać ciepły napój najlepiej z alkoholem - działa rozgrzewająco.
3. kontrola podstawowych czynności życiowych.
4. zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę.
5. ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie.

44 / 50

Podczas smażenia frytek doszło do ochlapania gorącym olejem całej dłoni. Skuteczne
postępowanie polega na:
1. natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem;
2. ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.
3. chłodzeniu ręki aktywnie bieżącą wodą co najmniej 10 min. lub do ustania bólu.
4. trzymaniu ręki w wiadrze z wodą;
5. polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło.

45 / 50

Wskaż jaki procent powierzchni ciała stanowi powierzchnia głowy odpowiednio u osoby dorosłej i niemowlęcia (według reguły 9):

46 / 50

Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został obsypany wapnem gaszonym.
Wskaż prawidłowe postępowanie:
1. natychmiast polewasz wodą poszkodowanego.
2. usuwasz poszkodowanego w miejsce bezpieczne.
3. zdejmujesz odzież z poszkodowanego.
4. posypujesz piachem ubranego poszkodowanego- piach wchłania ług sodowy.
5. spłukujesz poszkodowanego bieżącą woda i wzywasz pomoc.

47 / 50

Jesteś świadkiem wypadku samochodu-cysterny, na drogę wycieka płyn, który daje
biało-żółty dym. Jakie działania podejmujesz?
1. natychmiast udajesz się do kabiny by wyciągnąć kierowcę z kabiny.
2. zabezpieczasz miejsce wypadku: zatrzymujesz pojazd w bezpiecznej odległości, zakładasz
kamizelkę odblaskową, rozstawiasz trójkąt ostrzegawczy.
3. dzwonisz na nr 112/998 i podajesz informacje o zdarzeniu oraz numery z pomarańczowej
tablicy informacyjnej z samochodu jeżeli są widoczne.
4. jak najszybciej oddalasz się z miejsca zdarzenia by nie ulec zatruciu.
5. w bezpiecznej odległości oczekujesz na przybycie służb ratowniczych.

48 / 50

Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej:

49 / 50

Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu należy:

50 / 50

Czy jest różnica w postępowaniu z osobą oparzoną silnym kwasem lub silną zasadą? (w postępowaniu na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy)

Twoje punkty

Średni wynik to 47%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem