Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

Sternik motorowodny

Zapraszamy na pokład!

Cena: 450zł

Cena szkolenia nie zawiera opłaty za egzamin i wydanie patentu.
Egzamin 250 zł/os., wydanie patentu 50 zł/os.
(dla uczniów i studentów do 26 roku życia – 125 zł/os.;
wydanie patentu 25zł/os.).

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych;
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości do 12m po morskich wodach wewnętrznych;
 • prowadzenie jachtów motorowych na pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm, w porze dziennej.

Wymagania:

 • ukończenie 14. roku życia (osoby niepełnoletnie potrzebują dodatkowo pisemnej zgody opiekuna prawnego);
 • zdanie egzaminu sprawdzającego wymaganą wiedzę i umiejętności.
 • zajęcia teoretyczne,
 • ćwiczenia i zajęcia praktyczne,
 • opieka instruktora w trakcie szkolenia,
 • konsultacje z instruktorem motorowodnym
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie na czas trwania szkolenia i egzaminu.

Szkolenie dwudniowe obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz szkolenie praktyczne. W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu zapewniamy konsultacje z instruktorem.

 • Necko 475 o długości 4,75 metra z silnikiem Suzuki 70KM
 • RIB SPORTIS o długości kadłuba 4,7 metra z silnikiem Suzuki 40KM
 • NECKO 420 o długości kadłuba 4,2 metra z silnikiem Suzuki 25KM

Zawodowcy!

Tak możemy określić instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w Ośrodku Bezpieczeństwa Wodnego MATROOS.

Dlaczego tak uważamy?

To proste. wszyscy pływamy zawodowo w żegludze śródlądowej spędzając na wodzie setki godzin rocznie.

 

PRAKTYKA

3 godz./para za sterem

E-LEARNING

TAK

WYKŁADY

TAK

EGZAMIN

TAK

POZIOM

ŁATWY

LOKALIZACJA

WARSZAWA

Wiedza teoretyczna:

 1. podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  1. budowa silników,
  2. obsługa i konserwacja silników,
  3. zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  4. podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  1. znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  2. mapy i przewodniki,
  3. drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  2. wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  3. działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  4. postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  5. udzielanie pierwszej pomocy,
  6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  1. skala prędkości wiatru,
  2. zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  3. komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  1. prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  2. b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  3. kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.

Egzamin na patent sternika motorowodnego składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczny egzaminu ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie wytycznych egzaminacyjnych.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. manewru).

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części egzaminu.


W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem. Informację o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać na adres biuro@matroos.edu.pl na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.

Kiedy najlepiej zapisać się na kurs?

Na naukę teorii warto mieć około 1-2 tygodni czasu, aby spokojnie opanować cały materiał wymagany do egzaminu.

Kiedy dostanę dostęp do e-learningu?

Kod dostępowy do e-learningu udostępniamy po zaksięgowaniu wpłaty za szkolenie.

Dla grup chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Skontaktuj się z biurem i umów na rozmowę z naszym przedstawicielem.

Zawartość przełącznika

Rezerwacja on-line:

KWIECIEŃ 2021:
SM 06 | Sternik motorowodny termin: 23-24.04.2021 r.
SM 07 | Sternik motorowodny termin: 30.04-01.05.2021 r.

MAJ 2021:
SM 08 | Sternik motorowodny termin: 07-08.05.2021 r.
SM 09 | Sternik motorowodny termin: 14-15.05.2021 r.
SM 10 | Sternik motorowodny termin: 21-22.05.2021 r.
SM 11 | Sternik motorowodny termin: 28-29.05.2021 r.

CZERWIEC 2021:
SM 12 | Sternik motorowodny termin: 04-05.06.2021 r.
SM 13 | Sternik motorowodny termin: 11-12.06.2021 r.
SM 14 | Sternik motorowodny termin: 18-19.06.2021 r.
SM 15 | Sternik motorowodny termin: 25-26.06.2021 r.

LIPIEC 2021:
SM 16 | Sternik motorowodny termin: 02-03.07.2021 r.
SM 17 | Sternik motorowodny termin: 09-10.07.2021 r.
SM 18 | Sternik motorowodny termin: 16-17.07.2021 r.
SM 19 | Sternik motorowodny termin: 23-24.07.2021 r.
SM 20 | Sternik motorowodny termin: 30-31.07.2021 r.

SIERPIEŃ 2021:
SM 21 | Sternik motorowodny termin: 06-07.08.2021 r.
SM 22 | Sternik motorowodny termin: 13-14.08.2021 r.
SM 23 | Sternik motorowodny termin: 20-21.08.2021 r.
SM 24 | Sternik motorowodny termin: 27-28.08.2021 r.

WRZESIEŃ 2021:
SM 25 | Sternik motorowodny termin: 03-04.09.2021 r.
SM 26 | Sternik motorowodny termin: 10-11.09.2021 r.
SM 27 | Sternik motorowodny termin: 17-18.09.2021 r.
SM 28 | Sternik motorowodny termin: 24-25.09.2021 r.

PAŹDZIERNIK 2021:
SM 29 | Sternik motorowodny termin: 01-02.10.2021 r.
SM 30 | Sternik motorowodny termin: 08-09.10.2021 r.
SM 31 | Sternik motorowodny termin: 15-16.10.2021 r.

Termin rezerwacji
ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy __-___
Miejscowość

STERNIK MOTOROWODNY

UPRAWNIENIA:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych;
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości do 12m po morskich wodach wewnętrznych;
 • prowadzenie jachtów motorowych na pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm, w porze dziennej.

UPRAWNIENIA:

 • ukończenie 14. roku życia (osoby niepełnoletnie potrzebują dodatkowo pisemnej zgody opiekuna prawnego);
 • zdanie egzaminu sprawdzającego wymaganą wiedzę i umiejętności.