Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

Sternik motorowodny rezerwacja

Dane osobowe są zbierane w celach dowodowych zgodnie z §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sportu i turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U.2013 poz 460) i nie będą udostępniane do innych celów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia kursu i egzaminu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.) Dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Termin rezerwacji
ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy __-___
Miejscowość