Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

SZKOLENIE I EGZAMIN SM

Ośrodek Bezpieczeństwa Wodnego MATROOS

STERNIK MOTOROWODNY - to proste!

POBIERZ I NAUCZ SIĘ

Aby egzamin teoretyczny był formalnością przygotowaliśmy zbiór przykładowych pytań, które pomogą opanować materiał.
NAUCZ SIĘ ICH!

EGZAMIN PRÓBNY

ROZWIĄZUJ EGZAMINY PRÓBNE to 75 losowo wybranych pytań, na każdy test przypada 90 minut. Ucz się i kontroluj swoje postępy.

PRAKTYKA

Zarezerwuj termin zajęć praktycznych
- 3 godz./para uczestników za sterem.

WYKŁADY

Zapraszamy na zajęcia teoretyczne (nieobowiązkowe) w każdy czwartek godz. 17.00

PROGRAM MULTIMEDIALNY

Pobierz program multimedialny na komputer.

Program multimedialny jest dodatkiem do książki "Sternik motorowodny - podręcznik dla motorowodniaków" naszego kolegi Piotra Lewandowskiego. Jeżeli lubisz wydania książkowe to polecamy tą pozycję.

DOKONAJ OPŁATY ZA SZKOLENIE I EGZAMIN

Gotówka czy przelew wybór należy do Ciebie!
Płatność gotówką w dniu pierwszych zajęć.
Dane do przelewu dostępne poniżej.

 

Ośrodek Bezpieczeństwa Wodnego MATROOS Sebastian Dawid

07-410 Ostrołęka  | ul. Kurpiowska 4
NIP: 758-209-27-41  | REGON: 145832811
tel. 666008021

ALIOR BANK 51 2490 0005 0000 4500 3378 2620

tytułem: SZKOLENIE SM i EGZAMIN IMIĘ_NAZWISKO TELEFON

Cena szkolenia: 450zł/os.;
Egzamin 250 zł/os., 

(dla uczniów i studentów do 26 roku życia – 125 zł/os.;)

Przy egzaminie należy okazać ważną legitymację szkolną/studencka.

Egzamin na patent sternika motorowodnego składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczny egzaminu ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie wytycznych egzaminacyjnych.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. manewru).

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części egzaminu.

Wiedza teoretyczna:

 1. podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  1. budowa silników,
  2. obsługa i konserwacja silników,
  3. zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  4. podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  1. znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  2. mapy i przewodniki,
  3. drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  2. wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  3. działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  4. postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  5. udzielanie pierwszej pomocy,
  6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  1. skala prędkości wiatru,
  2. zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  3. komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  1. prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  2. b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  3. kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.

Terminy indywidualnych zajęć praktycznych:

Wyślij rezerwację

Film jest dodatkiem do książki “Sternik motorowodny – podręcznik dla motorowodniaków” naszego kolegi Piotra Lewandowskiego. Dzięki uprzejmości wystawiony jest na serwisie YOUTUBE.

TU ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Zajęcia teoretyczne odbywają się na pływającej barce:
Sen Nocy Letniej (Barka Atalanta) - https://goo.gl/maps/Xa17mEwBJQuSA5dL7

TU ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA PRAKTYCZNE

Warszawa ul. Solec 8 pinezka https://goo.gl/maps/wDQWNLY4RmL2

Warszawa ul. Solec 8 pinezka https://goo.gl/maps/wDQWNLY4RmL2

There is no Calendar selected or the Calendar was deleted.

INFORMACJE DODATKOWE:

Aby szkolenie i egzamin mógł się odbyć, każdy z uczestników zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować pisemnie postanowienie wytycznych i zaleceń przesłanych przez Ministerstwo Sportu. Wytyczne takie otrzymały wszystkie ośrodki szkoleniowe w całej Polsce.

OŚWIADCZENIE DO PODPISANIA OTRZYMASZ PRZED EGZAMINEM