Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

Medyczne

MEDYCZNE?

Poproszę tekst

SZKOLENIE JEDNODNIOWE – 8 godzin teorii !!!!!!!!

TYLKO U NAS DOSTAJESZ BEZPŁATNIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE!
– podręcznik radiooperatora z programem multimedialnym,
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

  • Dla dorosłych i młodzieży

MIEJSCE ZAJĘĆ: 
Port Czerniakowski w Warszawie
ul. Solec 8, 00-439 Warszawa,
Sala wykładowa – na piętrze bosmanatu portu)

Zobacz lokalizację na mapie!

Uzyskanie świadectwa SRC – świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1.

Cena szkolenia: 350 zł
Opłata za egzamin i wydanie świadectwa: 125 zł.

Termin egzaminu: zgodnie z harmonogramem egzaminów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9.