Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

Radiooperator

RADIOOPERATOR IWC i SRC

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej
 i żegludze śródlądowej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości
i umiejętności praktycznej obsługi urządzeń radiowych.

Szkolenie jednodniowe składające się z bloku teoretycznego w formie wykładów multimedialnych
i bloku praktycznego realizowanym na prawdziwych radiotelefonach morskich
VHF-DSC ICOM IC-M323.
Grupy szkoleniowe maksymalnie składające się z 8 osób, pozwalają zachować wysoki standard
ćwiczeń i dostęp do radiostacji w stosunku 2 osoby na 1 radiostację ICOM IC-M323.

TYLKO U NAS DOSTAJESZ BEZPŁATNIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE!
– podręcznik radiooperatora z programem multimedialnym,
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

 • Dla dorosłych i młodzieży

MIEJSCE ZAJĘĆ: 
Port Czerniakowski w Warszawie
ul. Solec 8, 00-439 Warszawa,
Sala wykładowa – na piętrze bosmanatu portu)

Zobacz lokalizację na mapie!

Uzyskanie świadectwa SRC – świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1.

CENA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKA:

 • SZKOLENIE IWC – 350zł os.
 • SZKOLENIE SRC – 350zł os.

CENA SZKOLENIA W PAKIECIE – IWC+SRC DLA UCZESTNIKA:

 • SZKOLENIE IWC+SRC – 490zł os.
 • SZKOLENIE* IWC+SRC – 370zł os.*

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • zestaw pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami
 • dostęp do platformy e-learning

CENA SZKOLENIA W PAKIECIE – IWC+SRC OBEJMUJE :

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • zestaw pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami
 • dostęp do platformy e-learning
 • Podręcznik + program komputerowy wraz z symulatorami urządzeń (o wartości 47zł)

CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • opłaty za egzamin

Termin egzaminu: zgodnie z harmonogramem egzaminów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9.