Kurpiowska 4 ,07-410, Ostrołęka, Polska
+48 666-008-021
biuro@matroos.edu.pl

EGZAMIN SM WŁOCŁAWEK

STERNIK MOTOROWODNY - to proste!

POBIERZ I NAUCZ SIĘ

Aby egzamin teoretyczny był formalnością przygotowaliśmy zbiór przykładowych pytań, które pomogą opanować materiał.
NAUCZ SIĘ ICH!

EGZAMIN PRÓBNY

ROZWIĄZUJ EGZAMINY PRÓBNE to 75 losowo wybranych pytań, na każdy test przypada 90 minut. Ucz się i kontroluj swoje postępy.

PROGRAM MULTIMEDIALNY

Pobierz program multimedialny na komputer.

Program multimedialny jest dodatkiem do książki "Sternik motorowodny - podręcznik dla motorowodniaków" naszego kolegi Piotra Lewandowskiego. Jeżeli lubisz wydania książkowe to polecamy tą pozycję.

Egzamin na patent sternika motorowodnego składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczny egzaminu ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie wytycznych egzaminacyjnych.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. manewru).

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części egzaminu.

Film jest dodatkiem do książki „Sternik motorowodny – podręcznik dla motorowodniaków” naszego kolegi Piotra Lewandowskiego. Dzięki uprzejmości wystawiony jest na serwisie YOUTUBE.