loader image

Egzamin próbny

2133

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Minimalna ilość środków ratunkowych, jaka wg przepisów musi znajdować się na zarejestrowanym statku to:

2 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

3 / 75

Sektor świecenia światła masztowego wynosi:

4 / 75

Cztery krótkie dźwięki ●●●● nadane przez statek oznaczają:

5 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

6 / 75

Jeden krótki dźwięk ● nadany przez statek oznacza:

7 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

8 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym. Jest to statek:

9 / 75

Statek pokazujący w dzień umieszczone pionowo: dwie czarne kule, a między nimi czarny podwójny stożek, to statek:

10 / 75

Mały statek o długości mniejszej niż 7 m i płynący z prędkością mniejszą niż 10 km/h w nocy pokazuje:

11 / 75

Co to za znak?

12 / 75

Co to za znak?

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

15 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

16 / 75

W wyżu najwyższe ciśnienie panuje:

17 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

18 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

19 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

20 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

21 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

22 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

23 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

24 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

25 / 75

Długości jachtów podawane są między innymi w stopach. Jedna stopa to:

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Co to za znak?

30 / 75

Co to za znak?

31 / 75

Rufowa część kadłuba to:

32 / 75

Seria podwójnych krótkich dźwięków ●● ●● ●● ●● ●● ●● nadanych przez statek oznacza:

33 / 75

Co oznacza flaga:

34 / 75

Gdzie znajdziesz informacje w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych:

35 / 75

Kurs statku żaglowego i statku o napędzie mechanicznym przecinają się, ustąpić powinien:

36 / 75

Powtarzana seria uderzeń w dzwon oznacza:

37 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

38 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie, nosi w dzień dodatkowo:

39 / 75

Paliwo służące do napędu silników wysokoprężnych to:

40 / 75

Czy silnik czterosuwowy posiada miskę olejową:

41 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące pod prąd:

42 / 75

Co to za znak?

43 / 75

Określenie „zestaw” oznacza:

44 / 75

Co to za znak?

45 / 75

Co to za znak?

46 / 75

Wiatr wieje:

47 / 75

Chmury piętra średniego to:

48 / 75

Na półkuli północnej wiatr wieje w niżu:

49 / 75

Chmury nie dające opadów to:

50 / 75

Dwa statki o napędzie mechanicznym płyną kursami wprost na siebie, kto ma prawo drogi:

51 / 75

Czy osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek asekuracyjny:

52 / 75

Światło rufowe na statku ma kolor:

53 / 75

Zobaczyłeś czerwoną pochodnię na łodzi:

54 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

55 / 75

Pompa zęzowa to urządzenie służące do:

56 / 75

Dziobowa część kadłuba to:

57 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy walca powinna być większa niż:

58 / 75

Co to za znak?

59 / 75

Paliwo służące do napędu silników dwusuwowych o zapłonie iskrowym to:

60 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

61 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

62 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

63 / 75

Co to za znak?

64 / 75

Co to za znak?

65 / 75

Klemy instalacji elektrycznej jachtu podłączamy do akumulatora w sposób następujący:

66 / 75

Statek stojący na kotwicy powinien w nocy pokazywać światło w kolorze:

67 / 75

Jeden krótki dźwięk ● trwa:

68 / 75

Co to za znak?

69 / 75

Co to za znak?

70 / 75

Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą powinieneś minąć tykę:

71 / 75

Co oznacza jeden żółty romb na moście:

72 / 75

Prawidłowa kolejność czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej to:

73 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

74 / 75

Zrywka w sytuacji awaryjnej:

75 / 75

Przekładnia typu „S" może być obracana:

Your score is

The average score is 85%

0%