Egzamin próbny

7486

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

2 / 75

Minimalna ilość środków ratunkowych, jaka wg przepisów musi znajdować się na zarejestrowanym statku to:

3 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

4 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

5 / 75

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która ukończyła:

6 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

7 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym. Jest to statek:

8 / 75

Słyszysz we mgle nieprzerwane bicie w dzwon przez ok.-5 sekund, w odstępach ok. 1 min. Oznacza to statek:

9 / 75

Statek pokazujący w dzień umieszczone pionowo: dwie czarne kule, a między nimi czarny podwójny stożek, to statek:

10 / 75

Mały statek o długości mniejszej niż 7 m i płynący z prędkością mniejszą niż 10 km/h w nocy pokazuje:

11 / 75

Statek który utracił manewrowość pokazuje w dzień dodatkowo:

12 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż …. pasażerów.

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Co to za znak?

15 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

16 / 75

Mila morska to:

17 / 75

Chmura powstaje dzięki:

18 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

19 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

20 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

21 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

22 / 75

Co to za znak?

23 / 75

Co to za znak?

24 / 75

Co to za znak?

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Seria długich dźwięków —— nadanych przez statek oznacza:

29 / 75

Światło rufowe na statku holującym ma kolor:

30 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

31 / 75

Jeden długi dźwięk trwa:

32 / 75

Seria krótkich dźwięków ●●●●●● nadanych przez statek oznaczają:

33 / 75

Paliwo służące do napędu silników wysokoprężnych to:

34 / 75

Obowiązek posiadania uprawnień do prowadzenia jachtów o napędzie mechanicznym dotyczy jachtów z silnikami o mocy przekraczającej:

35 / 75

Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

36 / 75

Co to za znak?

37 / 75

Co to za znak?

38 / 75

Określenie „zestaw” oznacza:

39 / 75

Prom, to statek służący do:

40 / 75

Co to za znak?

41 / 75

Mały statek, to statek, którego długość kadłuba nie przekracza 20m. Czy prom o długości 10m jest małym statkiem:

42 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

43 / 75

Jakiej chmurze towarzyszy kołnierz burzowy:

44 / 75

Ostrzeżenie „Niebezpieczeństwo” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

45 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

46 / 75

Czy osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek asekuracyjny:

47 / 75

Światło rufowe na statku ma kolor:

48 / 75

Pozycja „CLINCH”, osób znajdujących się w wodzie oznacza, że:

49 / 75

Gdy człowiek znajduje się w zimnej wodzie to:

50 / 75

Pompa zęzowa to urządzenie służące do:

51 / 75

Dziobowa część kadłuba to:

52 / 75

Drewniane podłogi używane na jachtach to:

53 / 75

Katamaran to jacht, który posiada:

54 / 75

Co to za znak?

55 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość walca powinna być większa niż:

56 / 75

Obowiązek rejestracji śródlądowych jachtów o napędzie mechanicznym dotyczy jachtów z silnikami o mocy przekraczającej:

57 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

58 / 75

Co to za znak?

59 / 75

W jaki sposób odłączysz akumulator od instalacji jachtowej podczas pracy silnika:

60 / 75

Bieguny akumulatora to:

61 / 75

Jeden krótki dźwięk ● trwa:

62 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

63 / 75

Co to za znak?

64 / 75

Co to za znak?

65 / 75

Co to za znak?

66 / 75

Płynąc na zachód jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi w dół, którą burtą powinien ją ominąć:

67 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

68 / 75

Najniższa przestrzeń kadłuba gdzie zbiera się woda to:

69 / 75

Wzmocnienie ochronne burty w górnej jej części to:

70 / 75

Uchwyt na nadbudówce jachtu to:

71 / 75

Z kompasu odczytać można:

72 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

73 / 75

Co to za znak?

74 / 75

Manetka to:

75 / 75

Zrywka w sytuacji awaryjnej:

Twoje punkty

The average score is 81%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem