loader image

Egzamin próbny

3729

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

2 / 75

Na drodze wodnej widzisz w nocy statek pokazujący na prawej burcie czerwone światło, a na lewej burcie dwa światła zielone w pionie. Z której strony przepłyniesz:

3 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

4 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

5 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym. Jest to statek:

6 / 75

Statek pokazujący w dzień umieszczone pionowo: dwie czarne kule, a między nimi czarny podwójny stożek, to statek:

7 / 75

Mały statek o długości mniejszej niż 7 m i płynący z prędkością mniejszą niż 10 km/h w nocy pokazuje:

8 / 75

Co to za znak?

9 / 75

Co to za znak?

10 / 75

Co to za znak?

11 / 75

Mila morska to:

12 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

13 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

14 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

15 / 75

Określenie kierunku w górę na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oznacza ruch w kierunku:

16 / 75

Gdy załogant wypadł z jachtu motorowego z prawej burty należy:

17 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

18 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

19 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

20 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

21 / 75

Co to za znak?

22 / 75

Długości jachtów podawane są między innymi w stopach. Jedna stopa to:

23 / 75

Co to za znak?

24 / 75

Co to za znak?

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

30 / 75

Jeden długi dźwięk trwa:

31 / 75

Paliwo służące do napędu silników wysokoprężnych to:

32 / 75

Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

33 / 75

Co to za znak?

34 / 75

Trimaran to jacht, który posiada

35 / 75

Określenie „zestaw” oznacza:

36 / 75

Prom, to statek służący do:

37 / 75

Co to za znak?

38 / 75

Co to za znak?

39 / 75

Co to za znak?

40 / 75

Mały statek, to statek, którego długość kadłuba nie przekracza 20m. Czy prom o długości 10m jest małym statkiem:

41 / 75

Jakiej chmurze towarzyszy kołnierz burzowy:

42 / 75

Na półkuli północnej wiatr wieje w niżu:

43 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

44 / 75

Kto oprócz policji może kontrolować dokumenty statku na wodach śródlądowych:

45 / 75

Ostrzeżenie „Uwaga” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

46 / 75

Pozycja „CLINCH”, osób znajdujących się w wodzie oznacza, że:

47 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

48 / 75

Udrożnianie dróg oddechowych odbywa się poprzez:

49 / 75

Przerwa pomiędzy następującymi po sobie dźwiękami tego samego sygnału powinna wynosić:

50 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy walca powinna być większa niż:

51 / 75

Paliwo służące do napędu silników dwusuwowych o zapłonie iskrowym to:

52 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość walca powinna być większa niż:

53 / 75

Czy silnik dwusuwowy posiada miskę olejową:

54 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy stożka powinna być większa niż:

55 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

56 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

57 / 75

Płynąc na południe jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi do siebie, którą burtą powinien ją ominąć:

58 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

59 / 75

Największe jezioro w Polsce to:

60 / 75

W jaki sposób odłączysz akumulator od instalacji jachtowej podczas pracy silnika:

61 / 75

Klemy instalacji elektrycznej jachtu podłączamy do akumulatora w sposób następujący:

62 / 75

Bieguny akumulatora to:

63 / 75

Statek stojący na kotwicy powinien w nocy pokazywać światło w kolorze:

64 / 75

Jeden krótki dźwięk ● trwa:

65 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

66 / 75

Co to za znak?

67 / 75

Farwater jest to:

68 / 75

Co oznacza jeden żółty romb na moście:

69 / 75

Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku znajduje się:

70 / 75

System IALA jest to:

71 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

72 / 75

Prawidłowa kolejność czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej to:

73 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

74 / 75

Manetka to:

75 / 75

Zrywka w sytuacji awaryjnej:

Twoje punkty

The average score is 84%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem