loader image

Egzamin próbny

6002

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Gdy uruchomisz silnik, co najpierw sprawdzisz:

2 / 75

Minimalna ilość środków ratunkowych, jaka wg przepisów musi znajdować się na zarejestrowanym statku to:

3 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

4 / 75

Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

5 / 75

Dwa krótkie dźwięki ●● nadane przez statek oznaczają:

6 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

7 / 75

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która ukończyła:

8 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

9 / 75

Statek pokazujący w dzień umieszczone pionowo: dwie czarne kule, a między nimi czarny podwójny stożek, to statek:

10 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

11 / 75

Co to za znak?

12 / 75

Co to za znak?

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Chmura powstaje dzięki:

15 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

16 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

17 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

18 / 75

Określenie kierunku w górę na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oznacza ruch w kierunku:

19 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

20 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

21 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

22 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

23 / 75

Długości jachtów podawane są między innymi w stopach. Jedna stopa to:

24 / 75

Co to za znak?

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Co to za znak?

30 / 75

Gdzie znajdziesz informacje w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych:

31 / 75

Powtarzana seria uderzeń w dzwon oznacza:

32 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

33 / 75

Prom na uwięzi na postoju przy przystani nosi w nocy światło:

34 / 75

Jeden długi dźwięk trwa:

35 / 75

Paliwo służące do napędu silników wysokoprężnych to:

36 / 75

Co to za znak?

37 / 75

Prom, to statek służący do:

38 / 75

Co to za znak?

39 / 75

Co to za znak?

40 / 75

Co to za znak?

41 / 75

Na statku używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, kierownik statku powinien:

42 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

43 / 75

Jakiej chmurze towarzyszy kołnierz burzowy:

44 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

45 / 75

Czy holowanie „banana” za jachtem o napędzie mechanicznym wymaga posiadania dodatkowych uprawnień poza patentem motorowodnym:

46 / 75

Czy osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek asekuracyjny:

47 / 75

Światło rufowe na statku ma kolor:

48 / 75

Pozycja „CLINCH”, osób znajdujących się w wodzie oznacza, że:

49 / 75

Czy kamizelka asekuracyjna, zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry:

50 / 75

Gdy człowiek znajduje się w zimnej wodzie to:

51 / 75

Widzisz na pobliskim jachcie człowieka zataczającego kręgi ręcznikiem, oznacza to:

52 / 75

Rumpel służy do:

53 / 75

Dziobowa część kadłuba to:

54 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy walca powinna być większa niż:

55 / 75

Paliwo służące do napędu silników dwusuwowych o zapłonie iskrowym to:

56 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość walca powinna być większa niż:

57 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy stożka powinna być większa niż:

58 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

59 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

60 / 75

Płynąc na południe jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi do siebie, którą burtą powinien ją ominąć:

61 / 75

Największe jezioro w Polsce to:

62 / 75

Co to za znak?

63 / 75

Co to za znak?

64 / 75

Klemy instalacji elektrycznej jachtu podłączamy do akumulatora w sposób następujący:

65 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

66 / 75

Co to za znak?

67 / 75

Co to za znak?

68 / 75

Co to za znak?

69 / 75

Farwater jest to:

70 / 75

Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku znajduje się:

71 / 75

System IALA jest to:

72 / 75

Prawidłowa kolejność czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej to:

73 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

74 / 75

Manetka to:

75 / 75

Zrywka w sytuacji awaryjnej:

Twoje punkty

The average score is 81%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem