loader image

Egzamin próbny

2524

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Minimalna ilość środków ratunkowych, jaka wg przepisów musi znajdować się na zarejestrowanym statku to:

2 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

3 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

4 / 75

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która ukończyła:

5 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym. Jest to statek:

6 / 75

Słyszysz we mgle nieprzerwane bicie w dzwon przez ok.-5 sekund, w odstępach ok. 1 min. Oznacza to statek:

7 / 75

Co to za znak?

8 / 75

Co to za znak?

9 / 75

Co to za znak?

10 / 75

Co to za znak?

11 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

12 / 75

Mila morska to:

13 / 75

Chmura powstaje dzięki:

14 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

15 / 75

W wyżu najwyższe ciśnienie panuje:

16 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

17 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

18 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

19 / 75

Określenie kierunku w górę na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oznacza ruch w kierunku:

20 / 75

W miarę obniżania się temperatury wody czas przeżycia człowieka w wodzie:

21 / 75

Gdy załogant wypadł z jachtu motorowego z prawej burty należy:

22 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

23 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

24 / 75

Co to za znak?

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Co to za znak?

30 / 75

Seria podwójnych krótkich dźwięków ●● ●● ●● ●● ●● ●● nadanych przez statek oznacza:

31 / 75

Światło rufowe na statku holującym ma kolor:

32 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

33 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie, nosi w dzień dodatkowo:

34 / 75

Seria krótkich dźwięków ●●●●●● nadanych przez statek oznaczają:

35 / 75

Paliwo służące do napędu silników wysokoprężnych to:

36 / 75

Obowiązek posiadania uprawnień do prowadzenia jachtów o napędzie mechanicznym dotyczy jachtów z silnikami o mocy przekraczającej:

37 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące pod prąd:

38 / 75

Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

39 / 75

Co to za znak?

40 / 75

Trimaran to jacht, który posiada

41 / 75

Co to za znak?

42 / 75

Co to za znak?

43 / 75

Na statku używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, kierownik statku powinien:

44 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

45 / 75

Wiatr wieje:

46 / 75

Jakiej chmurze towarzyszy kołnierz burzowy:

47 / 75

Wiatr o prędkości 13 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

48 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

49 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

50 / 75

Udrożnianie dróg oddechowych odbywa się poprzez:

51 / 75

Przerwa pomiędzy następującymi po sobie dźwiękami tego samego sygnału powinna wynosić:

52 / 75

Widzisz na pobliskim jachcie człowieka zataczającego kręgi ręcznikiem, oznacza to:

53 / 75

Pompa zęzowa to urządzenie służące do:

54 / 75

Podstawowe liny służące do cumowania jachtu to:

55 / 75

Dziobowa część kadłuba to:

56 / 75

Drewniane podłogi używane na jachtach to:

57 / 75

GPS pokazuje:

58 / 75

Czy silnik dwusuwowy posiada miskę olejową:

59 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

60 / 75

Płynąc na południe jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi do siebie, którą burtą powinien ją ominąć:

61 / 75

Co to za znak?

62 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo trzy czerwone światła w pionie. Jest to:

63 / 75

Bieguny akumulatora to:

64 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

65 / 75

Co to za znak?

66 / 75

Co to za znak?

67 / 75

Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą powinieneś minąć tykę:

68 / 75

Płynąc na zachód jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi w dół, którą burtą powinien ją ominąć:

69 / 75

System IALA jest to:

70 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

71 / 75

Prawidłowa kolejność czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej to:

72 / 75

Z kompasu odczytać można:

73 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

74 / 75

Zrywka w sytuacji awaryjnej:

75 / 75

Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

Your score is

The average score is 85%

0%