loader image

Egzamin próbny

464

1 / 75

Na drodze wodnej widzisz w nocy statek pokazujący na prawej burcie czerwone światło, a na lewej burcie dwa światła zielone w pionie. Z której strony przepłyniesz:

2 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

3 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

4 / 75

Cztery krótkie dźwięki ●●●● nadane przez statek oznaczają:

5 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

6 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

7 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

8 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym. Jest to statek:

9 / 75

Mały statek o długości mniejszej niż 7 m i płynący z prędkością mniejszą niż 10 km/h w nocy pokazuje:

10 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

11 / 75

Co to za znak?

12 / 75

Co to za znak?

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Co to za znak?

15 / 75

Chmura powstaje dzięki:

16 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

17 / 75

W wyżu najwyższe ciśnienie panuje:

18 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

19 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

20 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

21 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

22 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

23 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

24 / 75

Długości jachtów podawane są między innymi w stopach. Jedna stopa to:

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Seria podwójnych krótkich dźwięków ●● ●● ●● ●● ●● ●● nadanych przez statek oznacza:

30 / 75

Kurs statku żaglowego i statku o napędzie mechanicznym przecinają się, ustąpić powinien:

31 / 75

Światło rufowe na statku holującym ma kolor:

32 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

33 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie, nosi w dzień dodatkowo:

34 / 75

Przy śrubie prawoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

35 / 75

Co to za znak?

36 / 75

Trimaran to jacht, który posiada

37 / 75

Określenie „zestaw” oznacza:

38 / 75

Prom, to statek służący do:

39 / 75

Co to za znak?

40 / 75

Co to za znak?

41 / 75

Co to za znak?

42 / 75

Co to za znak?

43 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

44 / 75

Wiatr o prędkości 13 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

45 / 75

Ostrzeżenie „Niebezpieczeństwo” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

46 / 75

Czy holowanie „banana” za jachtem o napędzie mechanicznym wymaga posiadania dodatkowych uprawnień poza patentem motorowodnym:

47 / 75

Ostrzeżenie „Uwaga” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

48 / 75

Gdy człowiek znajduje się w zimnej wodzie to:

49 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

50 / 75

Przerwa pomiędzy następującymi po sobie dźwiękami tego samego sygnału powinna wynosić:

51 / 75

Widzisz na pobliskim jachcie człowieka zataczającego kręgi ręcznikiem, oznacza to:

52 / 75

Podstawowe liny służące do cumowania jachtu to:

53 / 75

Drewniane podłogi używane na jachtach to:

54 / 75

Katamaran to jacht, który posiada:

55 / 75

GPS pokazuje:

56 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy walca powinna być większa niż:

57 / 75

Co to za znak?

58 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy stożka powinna być większa niż:

59 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

60 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

61 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

62 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

63 / 75

Największe jezioro w Polsce to:

64 / 75

Co to za znak?

65 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo trzy czerwone światła w pionie. Jest to:

66 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

67 / 75

Co to za znak?

68 / 75

Co to za znak?

69 / 75

Co to za znak?

70 / 75

Co oznacza jeden żółty romb na moście:

71 / 75

Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku znajduje się:

72 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

73 / 75

Najniższa przestrzeń kadłuba gdzie zbiera się woda to:

74 / 75

Prawidłowa kolejność czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej to:

75 / 75

Uchwyt na nadbudówce jachtu to:

Your score is

The average score is 81%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem