loader image

Egzamin próbny

6119

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

2 / 75

Koło ratunkowe to środek ratunkowy przeznaczony dla:

3 / 75

Minimalna ilość środków ratunkowych, jaka wg przepisów musi znajdować się na zarejestrowanym statku to:

4 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

5 / 75

Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

6 / 75

Cztery krótkie dźwięki ●●●● nadane przez statek oznaczają:

7 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

8 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

9 / 75

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która ukończyła:

10 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym. Jest to statek:

11 / 75

Słyszysz we mgle nieprzerwane bicie w dzwon przez ok.-5 sekund, w odstępach ok. 1 min. Oznacza to statek:

12 / 75

Statek który utracił manewrowość pokazuje w dzień dodatkowo:

13 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

14 / 75

Co to za znak?

15 / 75

Co to za znak?

16 / 75

Co to za znak?

17 / 75

Co to za znak?

18 / 75

Co to za znak?

19 / 75

Co to za znak?

20 / 75

Co to za znak?

21 / 75

W miarę obniżania się temperatury wody czas przeżycia człowieka w wodzie:

22 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

23 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

24 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

25 / 75

Długości jachtów podawane są między innymi w stopach. Jedna stopa to:

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Co to za znak?

30 / 75

Co to za znak?

31 / 75

Seria długich dźwięków ------ nadanych przez statek oznacza:

32 / 75

Gdzie znajdziesz informacje w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych:

33 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie, nosi w dzień dodatkowo:

34 / 75

Prom na uwięzi na postoju przy przystani nosi w nocy światło:

35 / 75

Jeden długi dźwięk trwa:

36 / 75

Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

37 / 75

Co to za znak?

38 / 75

Określenie „zestaw” oznacza:

39 / 75

Prom, to statek służący do:

40 / 75

Co to za znak?

41 / 75

Co to za znak?

42 / 75

Co to za znak?

43 / 75

Co to za znak?

44 / 75

Mały statek, to statek, którego długość kadłuba nie przekracza 20m. Czy prom o długości 10m jest małym statkiem:

45 / 75

Chmury piętra średniego to:

46 / 75

Kto oprócz policji może kontrolować dokumenty statku na wodach śródlądowych:

47 / 75

Czy kamizelka asekuracyjna, zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry:

48 / 75

Zobaczyłeś czerwoną pochodnię na łodzi:

49 / 75

Udrożnianie dróg oddechowych odbywa się poprzez:

50 / 75

Przerwa pomiędzy następującymi po sobie dźwiękami tego samego sygnału powinna wynosić:

51 / 75

Widzisz na pobliskim jachcie człowieka zataczającego kręgi ręcznikiem, oznacza to:

52 / 75

Podstawowe liny służące do cumowania jachtu to:

53 / 75

Dziobowa część kadłuba to:

54 / 75

Drewniane podłogi używane na jachtach to:

55 / 75

GPS pokazuje:

56 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy walca powinna być większa niż:

57 / 75

Co to za znak?

58 / 75

Budowa napędu strugo-wodnego charakteryzuje się:

59 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość walca powinna być większa niż:

60 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy stożka powinna być większa niż:

61 / 75

Jacht płynąc rzeką pod prąd napotkał czerwoną pławę walcową. Którą granicę szlaku żeglownego ona wyznacza i którą burtą powinien ją ominąć:

62 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

63 / 75

Co to za znak?

64 / 75

Co to za znak?

65 / 75

Co to za znak?

66 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo trzy czerwone światła w pionie. Jest to:

67 / 75

Jeden krótki dźwięk ● trwa:

68 / 75

Co to za znak?

69 / 75

Co to za znak?

70 / 75

Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą powinieneś minąć tykę:

71 / 75

Prawidłowa kolejność czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej to:

72 / 75

Uchwyt na nadbudówce jachtu to:

73 / 75

Manetka to:

74 / 75

Przekładnia typu „S" może być obracana:

75 / 75

Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

Twoje punkty

The average score is 81%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem