loader image

Egzamin próbny

3729

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Na drodze wodnej widzisz w nocy statek pokazujący na prawej burcie czerwone światło, a na lewej burcie dwa światła zielone w pionie. Z której strony przepłyniesz:

2 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

3 / 75

Statek nadał sygnał ●  ̶  ●● oznacza on:

4 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

5 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo dwa światła: czerwone nad białym. Jest to statek:

6 / 75

Mały statek o długości mniejszej niż 7 m i płynący z prędkością mniejszą niż 10 km/h w nocy pokazuje:

7 / 75

Statek który utracił manewrowość pokazuje w dzień dodatkowo:

8 / 75

Co to za znak?

9 / 75

Co to za znak?

10 / 75

Co to za znak?

11 / 75

Co to za znak?

12 / 75

Co to za znak?

13 / 75

Mila morska to:

14 / 75

Chmura powstaje dzięki:

15 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

16 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

17 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

18 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

19 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

20 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

21 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

22 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

23 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

24 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Długości jachtów podawane są między innymi w stopach. Jedna stopa to:

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Co to za znak?

30 / 75

Co to za znak?

31 / 75

Co to za znak?

32 / 75

Co to za znak?

33 / 75

Co oznacza flaga:

34 / 75

Światło rufowe na statku holującym ma kolor:

35 / 75

Prom na uwięzi na postoju przy przystani nosi w nocy światło:

36 / 75

Seria krótkich dźwięków ●●●●●● nadanych przez statek oznaczają:

37 / 75

Obowiązek posiadania uprawnień do prowadzenia jachtów o napędzie mechanicznym dotyczy jachtów z silnikami o mocy przekraczającej:

38 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące pod prąd:

39 / 75

Prom, to statek służący do:

40 / 75

Co to za znak?

41 / 75

Co to za znak?

42 / 75

Co to za znak?

43 / 75

Co to za znak?

44 / 75

Mały statek, to statek, którego długość kadłuba nie przekracza 20m. Czy prom o długości 10m jest małym statkiem:

45 / 75

Na statku używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, kierownik statku powinien:

46 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

47 / 75

Wiatr wieje:

48 / 75

Wiatr o prędkości 13 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

49 / 75

Na półkuli północnej wiatr wieje w niżu:

50 / 75

Chmury nie dające opadów to:

51 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

52 / 75

Światło rufowe na statku ma kolor:

53 / 75

Gdy człowiek znajduje się w zimnej wodzie to:

54 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

55 / 75

Rumpel służy do:

56 / 75

Drewniane podłogi używane na jachtach to:

57 / 75

Co to za znak?

58 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

59 / 75

Obowiązek rejestracji śródlądowych jachtów o napędzie mechanicznym dotyczy jachtów z silnikami o mocy przekraczającej:

60 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

61 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

62 / 75

Jacht płynąc rzeką pod prąd napotkał czerwoną pławę walcową. Którą granicę szlaku żeglownego ona wyznacza i którą burtą powinien ją ominąć:

63 / 75

Co to za znak?

64 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo trzy czerwone światła w pionie. Jest to:

65 / 75

Klemy instalacji elektrycznej jachtu podłączamy do akumulatora w sposób następujący:

66 / 75

Bieguny akumulatora to:

67 / 75

Statek stojący na kotwicy powinien w nocy pokazywać światło w kolorze:

68 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

69 / 75

Co to za znak?

70 / 75

Płynąc na zachód jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi w dół, którą burtą powinien ją ominąć:

71 / 75

Szarpanka to:

72 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

73 / 75

Najniższa przestrzeń kadłuba gdzie zbiera się woda to:

74 / 75

Z kompasu odczytać można:

75 / 75

Co to za znak?

Twoje punkty

The average score is 84%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem