loader image

Egzamin próbny

2099

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

2 / 75

Sektor świecenia światła masztowego wynosi:

3 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

4 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

5 / 75

Co to za znak?

6 / 75

Co to za znak?

7 / 75

Co to za znak?

8 / 75

Co to za znak?

9 / 75

Co to za znak?

10 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

11 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

12 / 75

Co to za znak?

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Co to za znak?

15 / 75

Co to za znak?

16 / 75

Co to za znak?

17 / 75

Seria podwójnych krótkich dźwięków ●● ●● ●● ●● ●● ●● nadanych przez statek oznacza:

18 / 75

Kurs statku żaglowego i statku o napędzie mechanicznym przecinają się, ustąpić powinien:

19 / 75

Powtarzana seria uderzeń w dzwon oznacza:

20 / 75

Prom na uwięzi na postoju przy przystani nosi w nocy światło:

21 / 75

Jeden długi dźwięk trwa:

22 / 75

Seria krótkich dźwięków ●●●●●● nadanych przez statek oznaczają:

23 / 75

Paliwo służące do napędu silników wysokoprężnych to:

24 / 75

Czy silnik czterosuwowy posiada miskę olejową:

25 / 75

Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Trimaran to jacht, który posiada

28 / 75

Określenie „zestaw” oznacza:

29 / 75

Prom, to statek służący do:

30 / 75

Co to za znak?

31 / 75

Co to za znak?

32 / 75

Co to za znak?

33 / 75

Co to za znak?

34 / 75

Co to za znak?

35 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

36 / 75

Wiatr wieje:

37 / 75

Chmury piętra średniego to:

38 / 75

Jakiej chmurze towarzyszy kołnierz burzowy:

39 / 75

Wiatr o prędkości 13 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

40 / 75

Na półkuli północnej wiatr wieje w niżu:

41 / 75

Chmury nie dające opadów to:

42 / 75

Ostrzeżenie „Niebezpieczeństwo” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

43 / 75

Kto oprócz policji może kontrolować dokumenty statku na wodach śródlądowych:

44 / 75

Statek żaglowy wyprzedza statek o napędzie mechanicznym, ustąpić powinien:

45 / 75

Czy holowanie „banana” za jachtem o napędzie mechanicznym wymaga posiadania dodatkowych uprawnień poza patentem motorowodnym:

46 / 75

Czy osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek asekuracyjny:

47 / 75

Ostrzeżenie „Uwaga” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

48 / 75

Czy kamizelka asekuracyjna, zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry:

49 / 75

Zobaczyłeś czerwoną pochodnię na łodzi:

50 / 75

Gdy człowiek znajduje się w zimnej wodzie to:

51 / 75

Przerwa pomiędzy następującymi po sobie dźwiękami tego samego sygnału powinna wynosić:

52 / 75

Katamaran to jacht, który posiada:

53 / 75

GPS pokazuje:

54 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy walca powinna być większa niż:

55 / 75

Budowa napędu strugo-wodnego charakteryzuje się:

56 / 75

Czy silnik dwusuwowy posiada miskę olejową:

57 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

58 / 75

Obowiązek rejestracji śródlądowych jachtów o napędzie mechanicznym dotyczy jachtów z silnikami o mocy przekraczającej:

59 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

60 / 75

Płynąc na południe jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi do siebie, którą burtą powinien ją ominąć:

61 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

62 / 75

Co to za znak?

63 / 75

Co to za znak?

64 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo trzy czerwone światła w pionie. Jest to:

65 / 75

Statek stojący na kotwicy powinien w nocy pokazywać światło w kolorze:

66 / 75

Co to za znak?

67 / 75

Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą powinieneś minąć tykę:

68 / 75

Płynąc na zachód jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi w dół, którą burtą powinien ją ominąć:

69 / 75

Farwater jest to:

70 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

71 / 75

Najniższa przestrzeń kadłuba gdzie zbiera się woda to:

72 / 75

Uchwyt na nadbudówce jachtu to:

73 / 75

Z kompasu odczytać można:

74 / 75

Co to za znak?

75 / 75

Przekładnia typu „S" może być obracana:

Your score is

The average score is 85%

0%