loader image

Egzamin próbny

2523

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

2 / 75

Minimalna ilość środków ratunkowych, jaka wg przepisów musi znajdować się na zarejestrowanym statku to:

3 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

4 / 75

Cztery krótkie dźwięki ●●●● nadane przez statek oznaczają:

5 / 75

Dwa krótkie dźwięki ●● nadane przez statek oznaczają:

6 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

7 / 75

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która ukończyła:

8 / 75

Mały statek o długości mniejszej niż 7 m i płynący z prędkością mniejszą niż 10 km/h w nocy pokazuje:

9 / 75

Co to za znak?

10 / 75

Co to za znak?

11 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

12 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

13 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

14 / 75

W miarę obniżania się temperatury wody czas przeżycia człowieka w wodzie:

15 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

16 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

17 / 75

Co to za znak?

18 / 75

Co to za znak?

19 / 75

Rufowa część kadłuba to:

20 / 75

Seria długich dźwięków ------ nadanych przez statek oznacza:

21 / 75

Co oznacza flaga:

22 / 75

Światło rufowe na statku holującym ma kolor:

23 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

24 / 75

Prom na uwięzi na postoju przy przystani nosi w nocy światło:

25 / 75

Jeden długi dźwięk trwa:

26 / 75

Seria krótkich dźwięków ●●●●●● nadanych przez statek oznaczają:

27 / 75

Paliwo służące do napędu silników wysokoprężnych to:

28 / 75

Czy silnik czterosuwowy posiada miskę olejową:

29 / 75

Przy śrubie prawoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

30 / 75

Obowiązek posiadania uprawnień do prowadzenia jachtów o napędzie mechanicznym dotyczy jachtów z silnikami o mocy przekraczającej:

31 / 75

Co to za znak?

32 / 75

Co to za znak?

33 / 75

Określenie „zestaw” oznacza:

34 / 75

Co to za znak?

35 / 75

Co to za znak?

36 / 75

Mały statek, to statek, którego długość kadłuba nie przekracza 20m. Czy prom o długości 10m jest małym statkiem:

37 / 75

Na statku używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, kierownik statku powinien:

38 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

39 / 75

Chmury piętra średniego to:

40 / 75

Jakiej chmurze towarzyszy kołnierz burzowy:

41 / 75

Wiatr o prędkości 13 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

42 / 75

Chmury nie dające opadów to:

43 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

44 / 75

Dwa statki o napędzie mechanicznym płyną kursami wprost na siebie, kto ma prawo drogi:

45 / 75

Ostrzeżenie „Uwaga” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

46 / 75

Zobaczyłeś czerwoną pochodnię na łodzi:

47 / 75

Gdy człowiek znajduje się w zimnej wodzie to:

48 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

49 / 75

Udrożnianie dróg oddechowych odbywa się poprzez:

50 / 75

Przerwa pomiędzy następującymi po sobie dźwiękami tego samego sygnału powinna wynosić:

51 / 75

Podstawowe liny służące do cumowania jachtu to:

52 / 75

Drewniane podłogi używane na jachtach to:

53 / 75

GPS pokazuje:

54 / 75

Co to za znak?

55 / 75

Paliwo służące do napędu silników dwusuwowych o zapłonie iskrowym to:

56 / 75

Budowa napędu strugo-wodnego charakteryzuje się:

57 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

58 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

59 / 75

Co to za znak?

60 / 75

W jaki sposób odłączysz akumulator od instalacji jachtowej podczas pracy silnika:

61 / 75

Klemy instalacji elektrycznej jachtu podłączamy do akumulatora w sposób następujący:

62 / 75

Bieguny akumulatora to:

63 / 75

Jeden krótki dźwięk ● trwa:

64 / 75

Co to za znak?

65 / 75

Co to za znak?

66 / 75

Co to za znak?

67 / 75

Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą powinieneś minąć tykę:

68 / 75

Płynąc na zachód jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi w dół, którą burtą powinien ją ominąć:

69 / 75

System IALA jest to:

70 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

71 / 75

Najniższa przestrzeń kadłuba gdzie zbiera się woda to:

72 / 75

Wzmocnienie ochronne burty w górnej jej części to:

73 / 75

Manetka to:

74 / 75

Zrywka w sytuacji awaryjnej:

75 / 75

Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

Your score is

The average score is 85%

0%