8

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Motorowodnego Sternika Morskiego.
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Cumulonimbus to chmura:

2 / 75

Cirrocumulus to chmura:

3 / 75

Altocumulus to chmura:

4 / 75

Cirrus, to chmura:

5 / 75

Pława „odosobnione niebezpieczeństwo” jest malowana w poziome pasy w kolorze czarnym i czerwonym, a jej znakiem szczytowym jest:

6 / 75

Zestaw znaków nawigacyjnych, w którym są tylko znaki pływające:

7 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo dwa stożki połączone wierzchołkami usytuowane pionowo to statek:

8 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo czarny walec to statek:

9 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo białe światło nad czerwonym usytuowane pionowo to statek:

10 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo zielone światło nad białym usytuowane pionowo to statek:

11 / 75

Zasada Potta nakazuje:

12 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części dziobowej:

13 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części rufowej:

14 / 75

Oparzenia obejmujące naskórek i skórę właściwą to oparzenia stopnia:

15 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo trzy czerwone światła usytuowane pionowo jedno nad drugim to statek:

16 / 75

Gdzie występują pływy dobowe:

17 / 75

Zjawisko pływów:

18 / 75

Południki to okręgi o promieniach:

19 / 75

Równoleżniki to okręgi  o promieniach:

20 / 75

Latarnia morska to:

21 / 75

Siła hydrodynamiczna powstająca na sterze składa się z:

22 / 75

Stawa to:

23 / 75

Dalba to:

24 / 75

Kapitan motorowodny posiada uprawnienia na wodach śródlądowych:

25 / 75

Meteorologia, to Dział nauki zajmujący się:

26 / 75

Jakie uprawnienia posiada na wodach śródlądowych motorowodny sternik morski:

27 / 75

Jak podłączamy akumulator do instalacji jachtowej:

28 / 75

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która ukończyła:

29 / 75

Światło błyskowe (Fl) jest światłem, w którym:

30 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

31 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

32 / 75

W miarę obniżania się temperatury wody czas przeżycia człowieka w wodzie:

33 / 75

Gdy załogant wypadł z jachtu motorowego z prawej burty należy:

34 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

35 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

36 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

37 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

38 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

39 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

40 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

41 / 75

Mila morska to:

42 / 75

Chmura powstaje dzięki:

43 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

44 / 75

W wyżu najwyższe ciśnienie panuje:

45 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

46 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

47 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

48 / 75

Prądy gęstościowe:

49 / 75

Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku znajduje się:

50 / 75

System IALA jest to:

51 / 75

Co to za znak?

52 / 75

Co to za znak?

53 / 75

Co to za znak?

54 / 75

Co to za znak?

55 / 75

Do wiatrów lokalnych należy:

56 / 75

Po włączeniu biegu wstecznego na jachcie poruszającym się do przodu, jego prędkość:

57 / 75

Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

58 / 75

Gdy uruchomisz silnik, co najpierw sprawdzisz:

59 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

60 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

61 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

62 / 75

Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

63 / 75

Znakiem dziennym, który wystawia statek o długości całkowitej nie przekraczającej 50 m stojący na kotwicy jest:

64 / 75

Statek stojący na mieliźnie powinien nosić światła takie jak statek:

65 / 75

Zjawisko występowania wysokiej wody przed momentem kulminacji Księżyca to:

66 / 75

Oddziaływanie Księżyca na Ziemię:

67 / 75

Zjawisko pływów:

68 / 75

Loxodroma to:

69 / 75

Pasaty:

70 / 75

Wilgotność bezwzględna to:

71 / 75

Patent sternika motorowodnego  uzyskuje osoba, która ukończyła:

72 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

73 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

74 / 75

Parametr pływu oznaczony skrótem MHWN to:

75 / 75

CUMULUS to chmura:

Twoje punkty

Średni wynik to 56%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem