loader image

Egzamin próbny – MSM

7

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Motorowodnego Sternika Morskiego.
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Nimbostratus to chmura:

2 / 75

Cirrocumulus to chmura:

3 / 75

Altocumulus to chmura:

4 / 75

Stratus to chmura:

5 / 75

Cirrus, to chmura:

6 / 75

Pława „odosobnione niebezpieczeństwo” jest malowana w poziome pasy w kolorze czarnym i czerwonym, a jej znakiem szczytowym jest:

7 / 75

Zestaw znaków nawigacyjnych, w którym są tylko znaki pływające:

8 / 75

Locja to:

9 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo dwie czarne kule a między nimi dwa stożki połączone podstawami usytuowane pionowo to statek:

10 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo zielone światło nad białym usytuowane pionowo to statek:

11 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo dwa czerwone światła usytuowane pionowo jedno nad drugim to statek:

12 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w jego części środkowej:

13 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części dziobowej:

14 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części rufowej:

15 / 75

Oparzenia obejmujące naskórek i skórę właściwą to oparzenia stopnia:

16 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo trzy czerwone światła usytuowane pionowo jedno nad drugim to statek:

17 / 75

Gdzie występują pływy dobowe:

18 / 75

Oddziaływanie księżyca na ziemię:

19 / 75

Równoleżniki to okręgi  o promieniach:

20 / 75

Radiolatarnia to:

21 / 75

Latarnia morska to:

22 / 75

Siła hydrodynamiczna powstająca na sterze składa się z:

23 / 75

Stawa to:

24 / 75

Kapitan motorowodny posiada uprawnienia na wodach śródlądowych:

25 / 75

Meteorologia, to Dział nauki zajmujący się:

26 / 75

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która ukończyła:

27 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

28 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

29 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

30 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

31 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

32 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

33 / 75

Urządzenie EPIRB to:

34 / 75

GMDSS to:

35 / 75

Podczas akcji ratowniczej prowadzonej z użyciem śmigłowca należy:

36 / 75

Do sygnałów wzywania pomocy określonych przez Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu nie należy:

37 / 75

Z kompasu odczytać można:

38 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

39 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

40 / 75

Mila morska to:

41 / 75

W wyżu najwyższe ciśnienie panuje:

42 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

43 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

44 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

45 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

46 / 75

Prądy gęstościowe:

47 / 75

Gdzie występują pływy dobowe?

48 / 75

Farwater jest to:

49 / 75

System IALA jest to:

50 / 75

Co to za znak?

51 / 75

Manetka to:

52 / 75

Po włączeniu biegu wstecznego na jachcie poruszającym się do przodu, jego prędkość:

53 / 75

Po zwiększeniu obrotów silnika na jachcie płynącym do przodu jego prędkość:

54 / 75

Gdy uruchomisz silnik, co najpierw sprawdzisz:

55 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

56 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

57 / 75

Antycyklon:

58 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

59 / 75

Znakiem dziennym, który wystawia statek o długości całkowitej nie przekraczającej 50 m stojący na kotwicy jest:

60 / 75

Podczas spotkania dwóch statków wzajemnie widocznych statek o ograniczonej zdolności manewrowej powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa:

61 / 75

Przekraczając farwater statkiem o długości całkowitej poniżej 20 m należy:

62 / 75

Według prawidła 3i MPZZM pojęcie statku w drodze dotyczy statku, który:

63 / 75

Oddziaływanie Księżyca na Ziemię:

64 / 75

Zjawisko pływów:

65 / 75

Kierunek w systemie okrężnym równy 225° w innych systemach jest równy:

66 / 75

Płaszczyzna oddalona od środka Ziemi o odległość równą sumie promienia Ziemi i wysokości ocznej, prostopadła do linii pionu przechodzącej przez miejsce obserwatora to:

67 / 75

Loxodroma to:

68 / 75

Agony są to:

69 / 75

Pasaty:

70 / 75

Wilgotność bezwzględna to:

71 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

72 / 75

Mapa Merkatora zachowuje:

73 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

74 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

75 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo dwa czerwone światła usytuowane pionowo, a między nimi światło białe to statek:

Twoje punkty

The average score is 54%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem