8

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Motorowodnego Sternika Morskiego.
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Altocumulus to chmura:

2 / 75

Stratus to chmura:

3 / 75

Pława „odosobnione niebezpieczeństwo” jest malowana w poziome pasy w kolorze czarnym i czerwonym, a jej znakiem szczytowym jest:

4 / 75

Locja to:

5 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo dwa stożki połączone wierzchołkami usytuowane pionowo to statek:

6 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo dwie czarne kule a między nimi dwa stożki połączone podstawami usytuowane pionowo to statek:

7 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo czarny walec to statek:

8 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo białe światło nad czerwonym usytuowane pionowo to statek:

9 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo dwa czerwone światła usytuowane pionowo jedno nad drugim to statek:

10 / 75

Zasada Potta nakazuje:

11 / 75

Zasada Potta nakazuje:

12 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w jego części środkowej:

13 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części dziobowej:

14 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części rufowej:

15 / 75

Oparzenia obejmujące naskórek i skórę właściwą to oparzenia stopnia:

16 / 75

Gdzie występują pływy dobowe:

17 / 75

Oddziaływanie księżyca na ziemię:

18 / 75

Zjawisko pływów:

19 / 75

Radiolatarnia to:

20 / 75

Stawa to:

21 / 75

Kapitan motorowodny posiada uprawnienia na wodach śródlądowych:

22 / 75

Jakie uprawnienia posiada na wodach śródlądowych motorowodny sternik morski:

23 / 75

Jakie uprawnienia posiada motorowodny sternik morski na morzu:

24 / 75

W miarę obniżania się temperatury wody czas przeżycia człowieka w wodzie:

25 / 75

Gdy załogant wypadł z jachtu motorowego z prawej burty należy:

26 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

27 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

28 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

29 / 75

GMDSS to:

30 / 75

Do sygnałów wzywania pomocy określonych przez Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu nie należy:

31 / 75

Z kompasu odczytać można:

32 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

33 / 75

Mila morska to:

34 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

35 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

36 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

37 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

38 / 75

Prąd przypływu na otwartym morzu:

39 / 75

Prądy gęstościowe:

40 / 75

Gdzie występują pływy dobowe?

41 / 75

Farwater jest to:

42 / 75

System IALA jest to:

43 / 75

Co to za znak?

44 / 75

Co to za znak?

45 / 75

Co to za znak?

46 / 75

Co to za znak?

47 / 75

Do wiatrów lokalnych należy:

48 / 75

Po włączeniu biegu wstecznego na jachcie poruszającym się do przodu, jego prędkość:

49 / 75

Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

50 / 75

Antycyklon:

51 / 75

Jak nazywa się warstwa atmosfery, w której zachodzą procesy kształtujące pogodę?

52 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

53 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

54 / 75

Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

55 / 75

Sektor świecenia światła masztowego wynosi:

56 / 75

Statek stojący na mieliźnie powinien nosić światła takie jak statek:

57 / 75

Podczas spotkania dwóch statków wzajemnie widocznych statek o ograniczonej zdolności manewrowej powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa:

58 / 75

Przekraczając farwater statkiem o długości całkowitej poniżej 20 m należy:

59 / 75

Według prawidła 3i MPZZM pojęcie statku w drodze dotyczy statku, który:

60 / 75

Zjawisko występowania wysokiej wody przed momentem kulminacji Księżyca to:

61 / 75

Dewiacja kompasu nie zależy od:

62 / 75

Kierunek w systemie okrężnym równy 225° w innych systemach jest równy:

63 / 75

Płaszczyzna oddalona od środka Ziemi o odległość równą sumie promienia Ziemi i wysokości ocznej, prostopadła do linii pionu przechodzącej przez miejsce obserwatora to:

64 / 75

Agony są to:

65 / 75

Wilgotność bezwzględna to:

66 / 75

Patent sternika motorowodnego  uzyskuje osoba, która ukończyła:

67 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

68 / 75

Mapa Merkatora zachowuje:

69 / 75

Mapa w skali 1 : 250 000 to mapa:

70 / 75

Alarm łodziowy jest ogłaszany tylko w przypadku gdy:

71 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

72 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

73 / 75

Parametr pływu oznaczony skrótem MHWN to:

74 / 75

CUMULUS to chmura:

75 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo dwa czerwone światła usytuowane pionowo, a między nimi światło białe to statek:

Twoje punkty

The average score is 56%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem