5.00
(1 opinia)

BHP W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

Kategoria: matroos.edu.pl
Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Czego się nauczysz?

  • Poznasz obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w żegludze śródlądowej.

Zawartość kursu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Wstęp
    00:00
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
  • Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika w zakresie BHP
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników
  • Prawa i obowiązki pracownika

Dokumenty załogi statku

Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Ocena ryzyka zawodowego w żegludze śródlądowej

Komunikacja

Środki Ochrony Indywidualnej

Sprzęt ratunkowy na statkach

Alarmy na statku

Wypadek żeglugowy

Pierwsza pomoc

Ochrona przeciwpożarowa
Opracowano na podstawie: Przepisy klasyfikacji i budowy statków śródlądowych część V ochrona przeciwpożarowa lipiec 2022

Budowa, przebudowa i remont jednostek pływajacych
Opracowano na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.

Zasadnicze wymogi kompetencji dotyczące kompetencji

Student Ratings & Reviews

5.0
Łącznie 1 Opinia
5
Ocen
4
Ocen
3
Ocen
2
Ocen
1
Ocen
MM
1 tydzień temu
Świetny kurs

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem