loader image

Egzamin próbny

5614

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Gdy uruchomisz silnik, co najpierw sprawdzisz:

2 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

3 / 75

Koło ratunkowe to środek ratunkowy przeznaczony dla:

4 / 75

Na drodze wodnej widzisz w nocy statek pokazujący na prawej burcie czerwone światło, a na lewej burcie dwa światła zielone w pionie. Z której strony przepłyniesz:

5 / 75

Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

6 / 75

Trzy krótkie dźwięki ●●● nadane przez statek oznaczają:

7 / 75

Statek który utracił manewrowość pokazuje w dzień dodatkowo:

8 / 75

Co to za znak?

9 / 75

Co to za znak?

10 / 75

Co to za znak?

11 / 75

Co to za znak?

12 / 75

Co to za znak?

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

15 / 75

W wyżu najwyższe ciśnienie panuje:

16 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

17 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

18 / 75

Określenie kierunku w górę na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oznacza ruch w kierunku:

19 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

20 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

21 / 75

Co to za znak?

22 / 75

Co to za znak?

23 / 75

Co to za znak?

24 / 75

Co to za znak?

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Rufowa część kadłuba to:

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Seria podwójnych krótkich dźwięków ●● ●● ●● ●● ●● ●● nadanych przez statek oznacza:

29 / 75

Seria długich dźwięków ------ nadanych przez statek oznacza:

30 / 75

Kurs statku żaglowego i statku o napędzie mechanicznym przecinają się, ustąpić powinien:

31 / 75

Światło rufowe na statku holującym ma kolor:

32 / 75

Czy silnik czterosuwowy posiada miskę olejową:

33 / 75

Przy śrubie prawoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

34 / 75

Co to za znak?

35 / 75

Na statku używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, kierownik statku powinien:

36 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

37 / 75

Wiatr wieje:

38 / 75

Na półkuli północnej wiatr wieje w niżu:

39 / 75

Chmury nie dające opadów to:

40 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

41 / 75

Statek żaglowy wyprzedza statek o napędzie mechanicznym, ustąpić powinien:

42 / 75

Dwa statki o napędzie mechanicznym płyną kursami wprost na siebie, kto ma prawo drogi:

43 / 75

Czy holowanie „banana” za jachtem o napędzie mechanicznym wymaga posiadania dodatkowych uprawnień poza patentem motorowodnym:

44 / 75

Czy osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek asekuracyjny:

45 / 75

Światło rufowe na statku ma kolor:

46 / 75

Czy kamizelka asekuracyjna, zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry:

47 / 75

Gdy człowiek znajduje się w zimnej wodzie to:

48 / 75

Przerwa pomiędzy następującymi po sobie dźwiękami tego samego sygnału powinna wynosić:

49 / 75

Rumpel służy do:

50 / 75

Drewniane podłogi używane na jachtach to:

51 / 75

Budowa napędu strugo-wodnego charakteryzuje się:

52 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

53 / 75

Jacht płynąc rzeką pod prąd napotkał czerwoną pławę walcową. Którą granicę szlaku żeglownego ona wyznacza i którą burtą powinien ją ominąć:

54 / 75

Płynąc na południe jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi do siebie, którą burtą powinien ją ominąć:

55 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

56 / 75

Co to za znak?

57 / 75

Co to za znak?

58 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo trzy czerwone światła w pionie. Jest to:

59 / 75

Statek stojący na kotwicy powinien w nocy pokazywać światło w kolorze:

60 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

61 / 75

Co to za znak?

62 / 75

Co to za znak?

63 / 75

Co to za znak?

64 / 75

Co to za znak?

65 / 75

Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą powinieneś minąć tykę:

66 / 75

Farwater jest to:

67 / 75

Co oznacza jeden żółty romb na moście:

68 / 75

System IALA jest to:

69 / 75

Szarpanka to:

70 / 75

Najniższa przestrzeń kadłuba gdzie zbiera się woda to:

71 / 75

Wzmocnienie ochronne burty w górnej jej części to:

72 / 75

Uchwyt na nadbudówce jachtu to:

73 / 75

Z kompasu odczytać można:

74 / 75

Co to za znak?

75 / 75

Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

Twoje punkty

The average score is 82%

0%

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem